Tentoonstellingen

Het is leuk om te zien hoe bezoekers van tentoonstellingen plezier beleven aan mijn verzamelingen. Ik ken verzamelaars die alles voor zichzelf houden, in een afgesloten kast, maar ik deel mijn bezit en kennis graag met anderen. In 1993 schreef ik een artikel over spellen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gespeeld. Het Zuid-Hollands Verzetsmuseum in Gouda vroeg me of ik er een kleine tentoonstelling van kon maken. Dat was zo nieuw dat landelijke en regionale media er aandacht aan gingen besteden. Het werd zelfs een item op de Amerikaanse televisiezender CNN. De bescheiden, nogal amateuristische expositie ontwikkelde zich snel tot een volwassen en mooi vormgegeven tentoonstelling die jarenlang langs Europese musea reisde en nog steeds beschikbaar is voor bruikleen. 

Musea en universiteiten weten mij te vinden als ze voor een tentoonstelling of project historisch spelmateriaal nodig hebben. Zo mogelijk werk ik daar graag aan mee. Vaak leidt het tot nieuwe contacten met mensen die vanuit hun expertise mijn kennis aanvullen. Ook ontdek ik bronnen die ik nog niet kende en opent het deuren naar interessante archieven.

Expositieklaar aangeleverd

Samen met een paar collega's uit het communicatievak ging ik meer tentoonstellingen ontwikkelen, primair bestemd voor musea zonder grote budgetten die toch een interessante, goed gedocumenteerde en professioneel gemaakte expositie in huis willen hebben. Samen met het museum wordt het concept inpasbaar gemaakt voor de beschikbare ruimte(s). Met behulp van mijn databases kiezen we in overleg het te tonen materiaal. Een uitdraai van de pagina's uit mijn database vormt het werkdocument voor de planning en realisatie van de tentoonstelling. Het is bovendien een volledige lijst met foto's en beschrijvingen voor de verzekering van het museum.

Indien gewenst lever ik ook alle A-, B- en C-teksten aan, fraai vormgegeven en op museumkarton geplakt, maar ik laat het ook graag over aan het team van het museum. Banieren met tekstuele uitleg maken eveneens deel uit van het pakket. Zo mogelijk transporteer ik alles zelf naar het museum, waar ik in teamverband met de mensen van het museum de inrichting verzorg. Ik kan meehelpen bij de publiciteit en een korte presentatie bij de opening verzorgen. Na de bruikleenperiode gaat het materiaal weer terug naar mijn depôt.

Ideaal bij beperkte budgetten

Musea hebben steeds minder geld te besteden. Mijn tentoonstellingen bieden veel waar voor relatief weinig geld. Het is een hobby en dat reduceert de kosten voor het collectioneren, de research, het beschrijven en mijn aandeel bij de inrichting. De totale ontwikkelingskosten worden gedeeld door de deelnemende musea, die dus slechts een deel van die kosten betalen. 

Door in de linker kolom op de thema's te klikken, ziet u meer over de al ontwikkelde tentoonstellingen en projecten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw museum of onderwijsproject? Stuur mij een e-mail en ik neem contact met u op.