Antwoorden enquête

1. In het huidige België was het lange tijd gebruikelijk om huwelijksaankondigingen maar ook overlijdensberichten op de blanco ruggen van speelkaarten te drukken. Bepaald niet uit armoede, want het betreft uitsluitend gegoede burgers en -zoals hier- personen van adel. Zowel de ouders van de bruid als van de bruidegom verstuurden dergelijke speelkaarten. Combinaties van beide kaarten zijn buitengewoon zeldzaam. De kaart is eerst intensief gebruikt bij het spel, waana de vette randen zijn afgesneden. Zuid-Nederland, nu België, 1788. © Coll. Gejus van Diggele

2. Het was heel gewoon in de 17e en 18e eeuw om speelkaarten te hergebruiken als bestelbonnen, ontvangstbewijzen en afrekenbonnen, bijvoorbeeld in herbergen. We kunnen zien wat er werd gegeten en gedronken. De waard heeft zichzelf flink tekort gedaan want de optelling klopt niet. Frankrijk, c1750. © Coll. Gejus van Diggele

3. Dokter J. Beatty laat beleefd weten dat hij zich heeft gevestigd in zijn huis bij Princeton (New Jersey) en geconsulteerd kan worden. De arts was een beroemde officier geweest in de Amerikaanse Burgeroorlog en werd later een gewaardeerd politicus. De naam van de patiënt in spé werd met de pen ingevuld.   USA, 1785. © Coll. Gejus van Diggele

4. Officiële collegekaart van student Mr. Ashton voor het bijwonen van de colleges in anatomie van professor Henry Watson aan de Royal Infirmery in Edinburgh, Schotland. Studiejaar 1758-1759. Met (restant van) lakzegel. © Coll. Gejus van Diggele

5. Uit een aantal gebeden aan de H. Maria die door een moeder werden opgeschreven op speelkaarten. Deze werden achtergelaten in de kerk. Frankrijk, 18e eeuw. © Coll. Gejus van Diggele

 

Kortom, alles is mogelijk bij het hergebruik van speelkaarten. Ik heb nu al meer dan 275 verschillende vormen van hergebruik gevonden. Wie weet wat ik nog meer ontdek. Altijd weer een verrassing!