Oriënterend gesprek over nieuw boek

30-09-2019 23:03

Gesprekken worden opgestart over een nieuw boek over Duitse spellen uit de WO2 periode. Meer kan ik er nog niet over vertellen.