> Speelkaarten bij vondelingen

15/10/2013 12:45

Ongetwijfeld de meest ontroerende vorm van hergebruik van speelkaarten. Moeders die vroeger hun kind te vondeling legden, lieten vaak een papiertje bij het kind achter met een smeekbede, een verzoek, de naam van het kind, de leeftijd en een code waarmee de moeder later kon aantonen dat de vondeling haar kindje was. Bij gebrek aan schrijfpapier gebruikten moeders bidprentjes, bladzijden uit boeken en... speelkaarten. In deze rijk geïllustreerde lezing gaat het over het hoe en waarom van vondelingen in de afgelopen eeuwen, de oorzaken en omvang van het probleem, de babyschuif en vondelingenmolen, het leven in de weeshuizen en -uiteraard- hoe moeders speelkaarten gebruikten in Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Italië en Zwitserland.

Lengte naar keuze 45 tot 60 minuten. Deze lezing doet het goed na de pauze, met de lezing 'De onbekende kant van de speelkaart' voor de pauze.