Spel over de distributie van door de oorlog schaars geworden producten, USA, 1943 © Coll. Gejus van Diggele

Spel over de distributie van door de oorlog schaars geworden producten, USA, 1943 © Coll. Gejus van Diggele