Ganzenbordvariant om militairen te werven, Australië of Nieuw-Zeeland, 1941 © Coll. Gejus van Diggele

Ganzenbordvariant om militairen te werven, Australië of Nieuw-Zeeland, 1941 © Coll. Gejus van Diggele